E-Book: Manusia, Perempuan, Laki-Laki

- February 27, 2018
E-Book: Manusia, Perempuan, Laki-Laki

Bunga rampai ini adalah serangkain pembicaraan yang bersifat "pengantar" atau "perkenalan" kepada pemikiran yang perempuan dari pelbagai latar belakang berbeda. Dengan ini seorang tokoh dengan keleluasaan pemikirannya, keragaman sepak-terjangnya, atau daftar panjang biografinya diperkenalkan kepada pembaca dalam sebuah kesempatan dan dengan tulisan yang tidak terlalu panjang. Perkenalan ini memang berpeluang meringkus keluasan cakrawala pemikiran sang tokoh --sebab ia hanya membicarakan segi-segi terpentingnya saja, tapi dengan cara ini pula diharapkan selanjutnya pembaca mencari tahu atau mengembangkan sendiri terhadap pemikiran tokoh tersebut.

Buku ini menghimpun empat esai karya Edi Riyadi Terre, Gadis Arivia, Moh Yasir Alimi, dan Neng Dara Affiah. Mereka secara berturut-turut membicarakan pemikiran HAnnah Arendt, Seyla Benhabib, Judith Butler dan Ziba Mir-Hosseini. Dengan cara dan sudut pandang masing-masing mereka telah berupaya memperkenalkan hasil-hasil para tokoh penting itu seraya mendudukkan pemikiran mereka dalam konteks Indonesia hari ini. Serangkaian dialog dan kritik yang memperkaya khazanah intelektual kita.

Download di sini.